• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

favicon

16. ULUSLARARASI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU

16TH INTERNATIONAL THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY

  Türkiye'de Tekstil Sektörünün Geleceği
Future of the Textile Sector 

4-5-6 Mayıs 2017
4-5-6 May 2017

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

Amaç & Kapsam


   II.Dünya Savaşından günümüze kadar geçen süreçte , dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan olaylar ekonomik sorunları arttırmıştır. Ekonomik programlar kapitalist yaklaşımlar üzerine kuruludur ve bu yaklaşımlar da özellikle dünyanın ekolojik dengesi üzerinde ciddi bozulmalara neden olmaktadır. Eylül 2015 yılında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi arasında sanayi, yenilikçilik, alt yapı, sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji,  nitelikli eğitim yer alan başlıklardan sadece bir kaçıdır. Sürdürülebilir Kalkınma politikaları hazırlanırken artık çok ciddi yaptırımlar getirilmekte ve ülkelerin üretim ve tüketimlerinde bu yaptırımlara uymaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.

Tekstil, deri ve kimya sanayileri bu açıdan değerlendirildiğinde sorumluluğu en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Tekstil, hazır giyim, deri sektörleri yüksek ihracat potansiyeli ve sağladığı istihdam ile ülkemizin lider sanayi kollarından birisidir. Ancak sektörün ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi dünyada hızla genişleyen ve katma değer yaratan fonksiyonel/akıllı tekstil ürünlerinin üretilmesi, bunun gerçekleştirilmesine yönelik bilginin ve inovatif yaklaşımların, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ile mümkün olacaktır.

   Sektörel bazda tüm bu çalışmalar yapılırken yaşam kalitesinin bozulmaması en önemli yaklaşım olmalıdır. 32 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ve TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası tarafından, 2.kez uluslararası katılımlı, "Türkiye'de Tekstil Sektörünün Geleceği" teması ile gerçekleştirilecektir. Bu sempozyum ile, sektörün tüm bileşenleriyle birlikte, “Tekstil Sürecek…! Ama, Ne Pahasına?”  ve “Türkiye’de Teknik Tekstillerin Üretimi ve Ekonomisi” konularının birer panelde tartışılacağı bir platform oluşturmak amaçlanmıştır. 


   Katılımınız ve katkılarınız, bizleri onurlandıracaktır.